برگزاری اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در سال ۱۳۹۹

کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار گردید، در این جلسه خانم دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ضمن گرامیداشت روز ملی منابع انسانی ابراز داشتند؛ محور اصلی توسعه هر جامعه ای انسان هایی هستند که در آن زندگی می کنند و باید برای رشد و کمال آن جامعه و همچنین استفاده بهینه از منابع انسانی برنامه ریزی دقیقی ارائه نمود.
وی افزود: استفاده ابزاری از منابع انسانی خلاف شرع و قانون می باشد که باید اخلاق را اساس و محور رشد سازمانی قرار داد و از ایجاد هرگونه بی انگیزگی و بی تفاوتی در میان کارکنان سازمان ها پرهیز نمود.

رئیس کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در ادامه نیز با تاکید بر اینکه مدیران بایستی شایسته سالاری را مدنظر قرار دهند افزود؛ منابع انسانی باید در تمام سازمان ها بر اساس تخصص،تعهد و علاقه مندی افراد در جایگاه ها قرار گیرد.

سرکار خانم دکتر ولوی در پایان اظهار داشتند،در درون همه سازمان ها باید رقابت پذیری وجود داشته باشد و محور اصلی آن به‌روزرسانی آن سازمان می باشد که در این‌صورت شاهد کارایی،بازدهی و انگیزه بیشتر پرسنل در انجام وظایف و امورات محوله به آنان خواهیم بود.

140