تقدیر سید علی بحرینی مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی از مدیریت فن آوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خوزستان

دریافت لوح تقدیر مدیر فن آوری اطلاعات و شبکه دولت از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
سید علی بحرینی مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با اهدای لوح تقدیری از زحمات و تلاش های محسن سزاری مدیر فن آوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری تقدیر و تشکر کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است:
بدینوسیله کسب رتبه اول به لحاظ تکمیل بودن اطلاعات، دقت و سرعت عمل در ارزیابی انجام شده توسط دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار کشور در خصوص الکترونیکی کردن خدمات ستاد و صف وزارت کشور را به شما و مجموعه همکاران پرتلاشتان تبریک می گویم. توفیقات روز افزون شما را در تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

329