پیام تبریک سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان به مناسب روز ملی منابع انسانی

بی شک ارزشمند ترین سرمایه هر سازمان منابع انسانی آن سازمان بوده که حاصل تعامل نیروهای درون سازمان، افزایش کارآمدی و پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان خواهد بود.
نگرش مدیریت ارشد یک سازمان، در شناسایی، آموزش و بکارگیری و ارتقای شغلی کارمندان باعث افزایش نوآوری، خلاقیت، انگیزه و انعطاف پذیری لازم برای افزایش رقابت درون سازمانی و در نتیجه افزایش بهره وری در سازمان می گردد.
استفاده از نیروهای کارآمد‌ داخل سازمان برای بکارگیری در پست های مدیریتی موجب تقویت روحیه و تشویق و ترغیب افراد در کارآمدی و پیشرفت سازمان بوده و حس وفاداری نسبت به سازمان را در پی خواهد داشت. جایگاه ویژه مدیریت منابع انسانی در سازمان، در خصوص برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه ریزی صورت گرفته، کارکنان و سازمان را به سوی رشد و تعالی رهنمون می سازد.
علیرغم کمبودها و محدودیت های منابع مالی و اعتبارات (تلاش دوچندان مدیران‌بخش های مختلف منابع انسانی در پرداخت مطالبات اهم دغدغه های مدیران منابع انسانی را می طلبد )، بزرگترین و مهمترین دغدغه کارکنان، نگاه مدیریت ارشد استان به درون سازمان و استفاده از نیروهای توانمند در جهت بکارگیری در پست های مدیریتی و اجرایی استانداری میباشد.

اینجانب ۲۵ فروردین روز منابع انسانی را به تمامی پرنسل خدوم و زحمتکش استانداری خوزستان تبریک عرض نموده برای همکاران محترم آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت را می نمایم.

                                     محسن قارونی

                                     سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان

160