جلسه مدیریت سبز استان

جلسه مدیریت سبز به ریاست دکتر ولوی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان برگزار شد.