نشست دکتر ولوی با رئیس ستاد اقامه نماز استان

خانم دکتر ولوی در دیدار با رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان:
باید تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ اقامه نماز بسیج شوند.
ظهر امروز خانم دکتر ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع با رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان دیدار و گفتگو کردند.
خانم دکتر پروانه ولوی در این نشست بیان داشت؛ جامعه ی امروز ما نیازمند تقویت بعد معنوی و ترویج گسترده فرهنگ اقامه نماز می باشد که همه ی نهادهای متولی این امر باید وارد میدان شوند و نقش و وظایف خود را به خوبی و بیش از پیش ایفا کنند.

ایشان در ادامه افزودند؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آمادگی لازم را دارد تا با همکاری ستاد اقامه نماز استان نسبت به اجرایی نمودن اهداف این ستاد در جهت ترویج و اجرایی شدن هر چه بهتر فرهنگ اقامه نماز در سطح ادارات و دستگاه های اجرایی استان اقدام نماید.

در ادامه ی این نشست، سید موسی بلادیان رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان ضمن ارائه گزارش عملکرد این ستاد افزود؛ ما برای پیشبرد اهداف ستاد اقامه نماز در سطح ادارات نیازمند همکاری استانداری خوزستان با توجه به حاکمیتی بودن این نهاد هستیم تا بتوانیم شاهد اجرای صحیح و مناسب برنامه های ابلاغی این ستاد باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز خوزستان در پایان خواستار همکاری استانداری خوزستان خصوصا معاونت توسعه مدیریت و منابع در راستای برگزاری اجلاس استانی نماز در استان خوزستان شد که این موضوع مورد موافقت و قول مساعد خانم دکتر ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت واقع شد.

 

192