نشست کارگروه آموزش و پژوهش خوزستان برگزار شد

جلسه کارگروه آموزش و پژوهش استان خوزستان به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان روز چهارشنبه ۷ آبان ماه در محل استانداری برگزار شد.

192