دومین جلسه کارگروه آموزش، فناوری و نوآوری

دومین جلسه کارگروه آموزش، فناوری و نوآوری به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان برگزار شد.