جلسه مدیریت سبز و اصلاح الگوی مصرف

جلسه مدیریت سبز و اصلاح الگوی مصرف پیش از ظهر امروز به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.224