حضور معاون توسعه مدیریت و منابع در اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خوزستان

خانم دکتر پروانه ولوی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه با حضور در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان با مدیرکل و پرسنل این اداره کل دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست صمیمانه، معاون استاندار در جریان فعالیت ها و عملکرد روابط عمومی استانداری خوزستان قرار گرفت و بر اهمیت نقش روابط عمومی در انعکاس اخبار و فعالیت های دستگاه های دولتی تاکید کرد.
در پایان این نشست نیز مدیرکل روابط عمومی و سایر پرسنل این اداره کل به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

230