نشست سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان

خانم دکتر ولوی در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان :
کمیته امداد امام خمینی(ره) باید تمام توان و همت خود را در توانمند سازی مددجویان تحت پوشش بکار گیرد و اکثریت آن ها را مستقل و بی نیاز از این نهاد حمایتی کند.
خانم دکتر ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تاکید بر نقش بی بدیل کمیته امداد در حمایت همه جانبه از مددجویان تحت پوشش افزود؛ کمیته امداد بعنوان یک نهاد حمایت کننده از افراد و خانواده های بی بضاعت جامعه باید تمام تلاش خود را برای حمایت از مددجویان خصوصا در حوزه اشتغال بکار گیرد که آنها بتوانند خود بعنوان شخصیتی مستقل و نیز کارآفرین تبدیل شوند و همچنین عزت نفس این عزیزان حفظ شود و دیگر نیازی به حمایت کمیته امداد نداشته باشند.
خانم دکتر ولوی در ادامه بیان داشتند؛ مجموعه استانداری خصوصا معاونت توسعه مدیریت و منابع حمایت خود را از طرح ها و اقداماتی که کمیته امداد برای رفع محرومیت و فقر داشته باشد، خواهد داشت.
وی افزود؛ کمیته امداد علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود باید در حوزه آموزش ، کارآفرینی و مستقل نمودن اعضای تحت پوشش خصوصا زنان سرپرست خانواده ورود پیدا کند تا بتوانیم شاهد کمتر شدن آمار مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی باشیم.
در پایان این نشست مرتضی موصلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد امام (ره) پرداخت و خواستار همکاری هر چه بیشتر استانداری خصوصا معاونت توسعه مدیریت و منابع در پیشبرد اهداف این نهاد حمایتی شد.