کارگروه توسعه مدیریت استانداری خوزستان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری باحضور اعضاء به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

271