جلسه بررسی وضعیت ورزش استانداری خوزستان

جلسه بررسی وضعیت ورزش استانداری خوزستان و فرمانداری‌های تابعه پیش از ظهر امروز، به ریاست دکتر پروانه ولوی در محل معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان برگزار شد.

363