جلسه بررسی پاکت‌های پیشنهادی مناقصات خدمات خودرویی و فضای سبز استانداری خوزستان

نشست بررسی پاکت‌های پیشنهادی مناقصات خدمات خودرویی و فضای سبز استانداری خوزستان پیش‌از ظهر امروز یکشنبه به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزارشد.

286