توزیع شیلد، ماسک و الکل بهداشتی بین کارکنان استانداری

به دستور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سلامت کارکنان ۱۰۰۰عدد شیلد محافظ صورت تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت، وی افزود؛ توزیع ماسک و الکل بطور مستمر جهت پیشگیری از انتقال ویروس و ضدعفونی نمودن محیط اداری صورت می پذیرد.
ولوی بیان داشت، هفته آینده طی جلسه‌ای با رئیس مرکز بهداشت استان درباره‌ی چگونگی غربال گری کلیه پرسنل استانداری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

302