نشست مدیران کل و معاونین حوزه توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان

نشست مدیران کل و معاونین حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی پیش‌از ظهر امروز به ریاست دکتر پروانه ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان برگزار شد.

339